Przetwarzanie danych osobowych to podejmowanie jakichkolwiek czynności z posiadanymi danymi osobowymi np.:

 1. Zbieranie
 2. Utrwalanie
 3. Organizowanie
 4. Porządkowanie
 5. Przechowywanie
 6. Adaptowanie
 7. Modyfikowanie
 8. Pobieranie
 9. Przeglądanie
 10. Wykorzystywanie
 11. Ujawnienie przez przesłanie
 12. Rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie
 13. Dopasowanie lub łączenie
 14. Ograniczanie
 15. Usuwanie
 16. Niszczenie

Przetwarzanie następuje niezależnie od użytego do tego celu narzędzia czy formy (np. zautomatyzowanej lub niezautomatyzowanej). Dane osobowe może przetwarzać administrator i podmiot przetwarzający. Żeby móc zgodnie z prawem przetwarzać dane osobowe należy mieć do tego odpowiednią podstawę prawną przetwarzania (art. 6 i 9 RODO).