Każdy pracownik przetwarzający dane osobowe w organizacji musi znać RODO oraz inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych. Człowiek jest najsłabszym ogniwem w systemie ochrony danych, dlatego znajomość przepisów pozwoli zminimalizować ryzyko wystąpienia incydentu bezpieczeństwa danych.