Techniczne i organizacyjne środki ochrony danych gwarantują bezpieczeństwo ochrony danych. Środki ochrony danych pozwalają zredukować ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą.

RODO wskazuje tylko przykładowe środki techniczne i organizacyjne, które mogą służyć zapewnieniu stopnia bezpieczeństwa odpowiadającego ryzyku. Są nimi w szczególności:

 1. Pseudonimizacja i szyfrowanie danych osobowych.
 2. Zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności
  i odporności systemów i usług przetwarzania.
 3. Zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do niech w razie incydentu fizycznego lub technicznego.
 4. Regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych
  i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

Pojęcie oparte na ryzyku zakłada, że każdy kto wykonuje operacje na danych osobowych podejmuje świadomą decyzję o stosowanych środkach zabezpieczenia. Taki podmiot zgodnie z art. 32 RODO ponosi odpowiedzialność w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych. Dlatego tak ważne jest dobranie odpowiednich środków bezpieczeństwa. Należy pamiętać, że zadaniem administratora danych jest regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

Środki ochrony danych:

Techniczne środki ochrony danych osobowych, np.:

 • drzwi antywłamaniowe;
 • czujniki ruchu;
 • monitoring wizyjny;
 • oprogramowanie antywirusowe.

Organizacyjne środki ochrony danych osobowych, np.:

 • polityki bezpieczeństwa np. polityka czystego biurka, polityka czystego ekranu,
 • procedury postępowania, np. procedura korzystania z Internetu, procedura korzystania z poczty elektronicznej, procedura niszczenia, procedura korzystania z urządzeń mobilnych.
 • szkolenia;
 • testy sprawdzające wiedzę pracowników z zakresu ochrony danych osobowych.