Inspektora ochrony danych (IOD) muszą wyznaczyć organizacje prowadzące systematyczne monitorowanie na dużą skalę lub przetwarzają duże ilości danych szczególnej kategorii.

Administrator danych musi pamiętać, żeby podać imię i nazwisko swojego IOD na stronie internetowej. Obowiązek ten wynika wprost z przepisu prawa. Zgodnie z art. 37 ust. 7 RODO, administrator lub podmiot przetwarzający muszą zamieścić dane kontaktowe swojego inspektora ochrony danych. Wymóg ten precyzuje przepis ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (art. 11), który mówi, że podmiot, który wyznaczył inspektora ochrony danych, udostępnia jego dane: imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej lub nr telefonu, niezwłocznie po jego wyznaczeniu, na swojej stronie internetowej, a w przypadku, kiedy nie posiada strony internetowej, w sposób ogólnie dostępny w miejscu prowadzenia działalności.

Inspektor Ochrony Danych nie musi być zatrudniony na etat. Firmy, które są zobowiązane do wyznaczenia IOD mogą oszczędzić środki, zatrudniając w roli inspektora ochrony danych wykfalifikowanego konsultanta na podstawie umowy B2B.