Inspektor ochrony danych (IOD) to osoba, która wspiera administratora danych w budowaniu systemu ochrony danych osobowych. IOD monitoruje sposób przetwarzania danych osobowych wewnątrz organizacji. Jest odpowiedzialny za informowanie pracowników przetwarzających dane osobowe o ich obowiązkach i doradzania im w tym zakresie. To osoba, która współpracuje z organem ochrony danych (Urzędem Ochrony Danych Osobowych), służąc jako punkt kontaktowy dla tego organu i osób, których dane dotyczą.