Odbiorcy danych to wszyscy, którzy mają styczność z określonymi danymi (z wyłączeniem organów publicznych), np. podmioty przetwarzające.