Rejestry czynności przetwarzania – rejestr czynności przetwarzania (RCP) oraz rejestr kategorii czynności przetwarzania (RKCP) są elementem dokumentacji ochrony danych. To nieliczne dokumenty, które są wprost wymagane przepisami RODO. Nie wszyscy jednak mają obowiązek prowadzić takie rejestry:

Obowiązek prowadzenia rejestrów mają podmioty:

  • Zatrudniające minimum 250 osób.

lub kiedy

  • Przetwarzanie może naruszać prawa lub wolności osób, których dane dotyczą,
  • Przetwarzanie obejmuje szczególne kategorie danych lub dane dotyczące wyroków skazujących.
  • Przetwarzanie nie ma charakteru sporadycznego.

Przykład: Podmioty zatrudniające mniej niż 250 osób będą zobowiązane prowadzić rejestr w odniesieniu do danych pracowniczych – przetwarzanie nie ma charakteru sporadycznego i obejmuje szczególne kategorie danych, np. informacje o stanie zdrowia.

Rejestr może być prowadzony w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej.