Hanna Wata

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych, wcześniej Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Posiada aktualne poświadczenie bezpieczeństwa informacji wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Członek SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Aktywna uczestniczka konferencji oraz spotkań związanych z tematyką bezpieczeństwa informacji.

Zapraszam do kontaktu

Hanna Wata
tel. 609 081 181
e-mail: kontakt@hannawata.pl