Duża swoboda w działaniu umożliwia dostosowanie dokumentacji do sposobu przetwarzania danych osobowych w Twojej organizacji. Dobrze opracowana dokumentacja jest fundamentem w budowaniu bezpiecznych systemów ochrony danych oraz pozwala wykazać się z realizacji przepisów przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

Darmowe wzory dokumentów to narzędzia ułatwiające opracowanie dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych. Korzystanie z wzorów wymaga jednak ich zrozumienia oraz znajomości zagadnień i przepisów prawa.

Pamiętaj! Zanim przystąpisz do opracowania dokumentacji RODO dobrze rozpoznaj wszystkie procesy, które zachodzą w Twojej firmie i w których występują dane osobowe!

Ewidencje

Procedury

Inne