Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) to organ nadzorczy. Na czele Urzędu Ochrony Danych Osobowych stoi Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) PUODO to niezależny organ publiczny odpowiedzialny za monitorowanie i stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych.